Các quyền lợi

Các quyền lợi đặc biệt khi học tại Anh Ngữ New York

1

Học với các 
giáo viên Quick Reaction 
chuyên nghiệp

2

Phương pháp Quick Reaction độc quyền
Giúp học viên nhút nhát nhất cũng có thể học giao tiếp tiếng Anh một cách dễ dàng

3

Học lại miễn phí
khi chưa đạt kết quả

4

Tích lũy
15% học phí cho khóa học kế tiếp

5

Học  miễn phí
khi nghỉ học đột xuất

6

Học kèm
theo mô hình
1:1 Một giáo viên - Một học viên

7

Môi trường học tập tương tác cao
nhờ các thiết bị hiện đại như máy chiếu LCD projector, computer

TRƯỜNG ANH NGỮ NEW YORK

Bạn đã sẵn sàng học tạiANH NGỮ NEW YORK

Giờ làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6: 7.30 am - 11.30 am, 4 pm - 9 pm;

Thứ 7: 7.30 am - 11.30 am

Tích lũy 15% học phí cho khóa học kế tiếp

Hãy để lại thông tin và yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

TRƯỜNG ANH NGỮ NEW YORK