Các quyền lợi

Các quyền lợi đặc biệt khi học tại Anh Ngữ New York

  1. Học với các giáo viên Quick Reaction chuyên nghiệp

  2. Phương pháp Quick Reaction độc quyền 

  3. Học lại miễn phí khi chưa đạt kết quả

  4. Học bù miễn phí khi nghỉ học đột xuất

  5. Học kèm miễn phí

  6. Môi trường học tập tương tác cao nhờ các thiết bị hiện đại

TRƯỜNG ANH NGỮ NEW YORK

Bạn đã sẵn sàng học tạiANH NGỮ NEW YORK

Giờ làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6: 7.30 am - 11.30 am, 4 pm - 9 pm;

Thứ 7: 7.30 am - 11.30 am

Tích lũy 15% học phí cho khóa học kế tiếp

Hãy để lại thông tin và yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

TRƯỜNG ANH NGỮ NEW YORK